O nama

Drvna industrija Vukelić a.d. Aleksandrovaconama-krug
osnovana je 1997. godine. Sjedište kompanije i njenog pogona je u Aleksandrovcu, u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Fabrika se nalazi na 20 kilometara od granice sa Republikom Hrvatskom i na istoj udaljenosti od glavnog grada Republike Srpske, Banjaluke. [mapa]

Kompanija je osnovana kao akcionarsko društvo, isključivo privatnim kapitalom, i jedna je od većih privatnih kompanija za preradu drveta u Bosni i Hercegovini.

Drvna industrija Vukelić a.d. bavi se primarnom i sekundarnom preradom drveta, izradom polufinalnih proizvoda i plasmanom svojih roba.

Kompanija zapošljava 150 radnika, a proizvodnja je organizovana u tri pogona koji su smešteni na površini od 60.000 m2.

Pilana,
Pogon izrade elemenata i
Pogon izrade ploča
primjenjujući visoke svjetske standarde proizvode okrajčenu građu, razne vrste elemenata i daščane ploče vrhunskog kvaliteta.

Kompanija raspolaže vlastitim kamionima i ima mogućnost da svoje proizvode dostavi na adresu kupca. .onama-krug-2

U izradi navedenih proizvoda koristi se sledeća drvna sirovina:
– Bukva 90%
– Hrast, jasen, javor, orah 10%.

Kompanija se nalazi u podneblju koje je bogato drvnim resursima, a sirovina koja se dobija iz ovih resursa visoko je kvalitetna i pogodna za preradu. Okolne oblasti iz kojih drvna sirovina potiče poznate su naročito po kvalitetnoj bukvi, koja se odlikuje narocito mirnom teksturom i ostalim osobinama presudnim za dobijanje kvalitetnog prizvoda.

Kompletna proizvodnja Drvne industrije Vukelić a.d. izvozi se u zemlje Zapadne Evrope – Nemačku, Italiju, Francusku, Španiju, Holandiju, Norvešku, Veliku Britaniju, kao i u azijske zemlje – Kinu, Japan i Maleziju, na konkurentna tržišta koja su vrlo zahtevna u pogledu kvaliteta.

Veliki kapaciteti naše kompanije omogućuju brzu isporuku proizvoda i njihovu dostavu u ugovorenim rokovima.